Ülkücü Hareket

Gaye olarak düşündüğümüz şeyi evvela belirtmek ve ondan sonra bu gayenin gerçekleşmesini sağlayacak yolları görüşmek isabetli olacaktır.

Başkomutandan

Osmanlı imparatorluğu ne oldu ?Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu ? Daha dün bunlar vardılar.. Dünyaya hükmediyorlardı ! Avrupa'yı ürküten Almanya'dan bugün ne kaldı ?

Başbuğdan

Türk Milleti'nin büyük , güçlü ve kalkınmış devletini yeniden kurabilmesi , onun kendi kültür ve devlet felsefesine yeniden dönmesine bağlıdır. Türk Milleti yabancı akımların tasallutundan...

Genel Başkandan

Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini ve görüşlerini Ortadoğu Gazetesi'ne anlattı.

Genel Başkandan

Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini ve görüşlerini Ortadoğu Gazetesi'ne anlattı. Ortadoğu Gazetesi'nde yer alan söyleşi şu şekilde oldu: Göreve geldiği günden beri dur-durak bilmeden Türkiye'yi karış karış dolaşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptıkları çalışmalar ve yöre halkının Ülkü Ocakları'na bakışını bütün yönleri ile Ortadoğu Gazetesi'ne anlattı. Kılavuz, "Doğu ve Güney Doğulu kardeşlerime sesleniyorum. Sen bensin, ben senim, benim seninle bir problemim yok ki seninle beni barıştırmaya çalışanlara iyi niyet besleyeyim. Eğer bir hak mahrumiyeti söz konusu ise bu haksızlık sana da bana da aynı ölçüde kadir bilmez erk sahiplerince yapılmıştır. O haksızlıklara da meşru zeminde birlikte göğüs gereceğiz' dedi.

Olcay Kılavuz, "Bugün seni benden ayırmak için süslü laflar edenler dün de başka tezgâhların içindeydi. Senin hakların adına terör örgütünü şirin göstermeye çalışanlar bilmeli ki asla bu olmayacak. Çünkü onlar sadece ülkemizi değil coğrafyamızı da kana bulamaya çalışan küresel güçlerin yeni haritalarına taşeronluk yapmaktadırlar" açıklaması yaptı.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkez yöneticileri ile birlikte Doğu Anadolu'da gerçekleştirdiği ziyaret ve faaliyetleri Ortadoğu Gazetesi'ne değerlendirdi.
Gittiği bütün illerde yoğun bir ilgi ile karşılanan Kılavuz, bu durumun Milliyetçi- Ülkü camiaya duyulan sevginin ve özlemin ifadesi olduğunu belirtti. Gayelerinin bin yıllık kardeşliği yaşatmak ve nice bin yıllara taşıyacak sağlam köprüler inşa etmek olduğunu belirten Kılavuz bölge insanına bakışını şöyle izah etti: "Doğu ve Güneydoğuda yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız Türk milletinin asli unsurlarıdır.
Terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Nitekim günümüzde Kürtçülük üzerinden bölücü tutumlar sergileyenlere baktığımızda bunların Kürt olmadığını ve maksatlı bir tutum içerisinde oldukları aşikârdır.

"HAKSIZLIKLARA BİRLİKTE GÖĞÜS GERECEĞİZ"
Doğu ve Güney Doğulu kardeşlerime sesleniyorum! Sen bensin, ben senim, benim seninle bir problemim yok ki seninle beni barıştırmaya çalışanlara iyi niyet besleyeyim. Eğer bir hak mahrumiyeti söz konusu ise bu haksızlık sana da bana da aynı ölçüde kadir bilmez erk sahiplerince yapılmıştır. O haksızlıklara da birlikte göğüs gereceğiz, meşru zemin ve dairede…
Biz bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Pergelimizin ucunu batırarak Anadolu'nun göbeğine açtığımız diğer ucunu gönlümüzün kardeşlik anlayışı ile…