Ülkücü Hareket

Gaye olarak düşündüğümüz şeyi evvela belirtmek ve ondan sonra bu gayenin gerçekleşmesini sağlayacak yolları görüşmek isabetli olacaktır.

Başkomutandan

Osmanlı imparatorluğu ne oldu ?Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu ? Daha dün bunlar vardılar.. Dünyaya hükmediyorlardı ! Avrupa'yı ürküten Almanya'dan bugün ne kaldı ?

Başbuğdan

Türk Milleti'nin büyük , güçlü ve kalkınmış devletini yeniden kurabilmesi , onun kendi kültür ve devlet felsefesine yeniden dönmesine bağlıdır. Türk Milleti yabancı akımların tasallutundan...

Genel Başkandan

Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini ve görüşlerini Ortadoğu Gazetesi'ne anlattı.

Bizim Milliyetçiliğimiz

Osman Yüksel Serdengeçti Serdengeçtiler kelimenin tam manasıyla milliyetçidirler. .

Devlet Felsefemiz ve Türk Milliyetçiliği

İnsanlık ilk çağlardan itibaren hem bireysel manada hem de kitlesel bakımdan sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur.

Ülkücünün Ahlakı

Seyyid Ahmed Arvasi Türk-İslâm Ülkücüsü, İslâm'ın ahlâk ve faziletine göre yaşamak azim ve kararındadır.

Lider'in Çağrısı

1 Temmuz'da yapmış olduğu basın açıklamasıdır..

Değerli Basın Mensupları,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Haftanın bu ilk gününde hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.

Bugün sizlerle ülke gündeminin üst sıralarına yerleşerek milletimizi kaygıya sevk eden son gelişmeler hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Bu maksatla düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz.

UEFA Disiplin Kurulu’nun asırlık futbol kulüplerimizle ilgili aldığı önyargılı ve inandırıcılığı tartışmalı kararlarlarıyla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik basın toplantımızda ele alacağımız konular arasında yer almaktadır.

Ayrıca bölücü terör örgütünün artan tahrik ve saldırılarının yanı sıra, süreç ihaneti kapsamında faaliyet gösteren sözde “Akil İnsanlar Heyeti”nin bir rapor halinde kamuoyuna yansıyan zehirli tespit ve teklifleri de üzerinde duracağımız diğer konu başlıkları arasında bulunmaktadır...